Trips Explore

Żuławy Gdańskie 1 2013-07-25 52.9 km32.9 mi 5h:04m 8 photos

MapStatistics Charts

Agnieszka i Piotr Ł Agnieszka i Piotr Ł
Trips 21
Photos 206
Total distance 1029 km639 mi
Max distance 108 km67 mi
Avg distance 49 km30 mi
Total duration 4 days 21h:24m
Max duration 9h:58m
Avg duration 5h:35m

Find us on Facebook